Een psychose: waan of waardevol?

Herstelverhaal, Presentie 31 juli 2022

De westerse psychiatrie wijst alles wat spiritueel of bovennatuurlijk lijkt af. Psychotische patiënten ervaren dingen die er niet zijn en moeten daar met medicatie van af, is het devies. Maar in niet-westerse culturen kunnen deze ‘ongewone ervaringen’ juist waardevol zijn. ‘Mijn wanen hadden wél betekenis.’

Wat iemands kijk op de buitengewone ervaring ook is, goede hulp komt eigenlijk op hetzelfde neer, zegt psycholoog Ghane. “Het uitgangspunt is de interpretatie van de patiënt zelf. Komt iemand bij mij vanwege een geest? Goed, dan gaan we daarmee aan de slag. Hoe kunnen we jou versterken zodat je de kwade aanvallen van die geest beter aankunt?” Braakman: “Wij psychiaters denken vaak dat we precies weten wat realiteit is. Een beetje bescheidenheid zou ons goed doen.”

Voor het hele artikel de website van OneWorld!